Επείγον! Κλείνουν τα σχολεία στην Κεφαλονιά

Επείγον! Κλείνουν τα σχολεία στην Κεφαλονιά

Τι ανακοίνωσε ο αντιπεριφερειάρχης

Δυνάμει της της αριθμ. πρωτ. οικ.: 68880/16600/17.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΞ4Α7ΛΕ-ΣΛΘ) Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Συνοχής, Δημόσιας Υγείας και Απασχόλησης Ιονίων Νήσων, σας ενημερώνουμε ότι, οι σχολικές μονάδες που ευρίσκονται στα Διοικητικά όρια των Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, θα παραμείνουν κλειστές, την Παρασκευή 18.09.2020.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΡΑΥΛΟΣ