Έρχονται! 2.351 παγούρια σε Κεφαλονιά-Ιθάκη

Έρχονται! 2.351 παγούρια σε Κεφαλονιά-Ιθάκη

Από την σύμβαση δωρεάς... στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ Κεφαλονιάς.

Mε την υπ. αριθμ. 33/4-9-2020 σύμβαση δωρεάς, η οποία συνήφθη μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ» και του Ελληνικού  Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίστηκε η κατανομή των δωριζόμενων αγαθών ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη στην οικεία  απόφαση του υπ. Παιδείας κατάσταση,  στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  θα κατανεμηθούν 2.351 παγούρια.

Εδώ ολόκληρη η Απόφαση

Φωτογραφία από “Τα Νέα”.