Μεγάλες οι καταστροφές και στην Ιθάκη

Τι άφησε στο πέρασμά του ο Ιανός

Μεγάλες οι καταστροφές που άφησε ο και στην
Δείτε τις φωτογραφίες του Αλέξανδρου Ταφλαμπά