Μήνυμα από το 112 στην Κεφαλονιά

Μήνυμα από το 112 στην Κεφαλονιά

Μήνυμα με συμβουλές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο, στην .