Προκήρυξη προσλήψεων για την Αρχαιολογική Συλλογή Σάμης

Προκήρυξη προσλήψεων για την Αρχαιολογική Συλλογή Σάμης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στην Προκήρυξη, από 31/8/2020 έως 4/9/2020.

Η και Ιθάκης προκηρύσσει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών της πράξης «Επισκευή και δημιουργία Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης και έκθεση ψηφιδωτών στην ».

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στην Προκήρυξη, από 31/8/2020 έως 4/9/2020.

Εδώ η προκήρυξη!