Πρόωρες ανελκύσεις.

Εκτάκτως, έξω από τα νερά του.