Πρόσληψη 2 εργαζομένων ορισμένου χρόνου στον δήμο Σάμης

Πρόσληψη 2 εργαζομένων ορισμένου χρόνου στον δήμο Σάμης

Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου στα πλαίσια των έκτατων μέτρων  αντιμετώπισης  των συνεπειών από τη διασπορά του  Κορωνοϊού

Ο Δήμαρχος Σάμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά   δύο (2) ατόμων  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου στα πλαίσια των έκτατων μέτρων  αντιμετώπισης  των συνεπειών από τη διασπορά του  Κορωνοϊού COVID-19, διάρκειας  έως τεσσάρων (4) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση- δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από  2/9/2020 έως και 4/9/2020 ηλεκτρονικά στο  Email: dimos@sami.gov.gr 

Το  έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Σάμης (sami.gov.gr), στα γραφεία του Δήμου και στα γραφεία  των Δημοτικών Ενοτήτων Ερίσου και Πυλάρου.

Εδώ η προκήρυξη!