Τα Δρακοπουλάτα και το… αντιπλημμυρικό έργο τους.

Τα Δρακοπουλάτα και το… αντιπλημμυρικό έργο τους.

Χωρίς λόγια...

Επειδή μια εικόνα, χίλιες λέξεις.