Τα τηλέφωνα ανάγκης για τους κατοίκους δήμου Σάμης.

Τα τηλέφωνα ανάγκης για τους κατοίκους δήμου Σάμης.

Σε περίπτωση ανάγκης!