Θερμή παράκληση-σύσταση Ρασσιά: “Όχι στις άσκοπες μετακινήσεις”.

Θερμή παράκληση-σύσταση Ρασσιά: “Όχι στις άσκοπες μετακινήσεις”.

"Το οδικό δίκτυο έχει σοβαρές βλάβες και επιπλέον παρεμποδίζεται σε μεγάλο βαθμό η διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων, των ασθενοφόρων, των οχημάτων Έκτακτης Ανάγκης και των λοιπών συνεργείων. Η συμβολή σας είναι ζωτικής σημασίας".

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ-ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΣΚΟΠΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Παρακαλούνται οι πολίτες στην επικράτεια του Δήμου Σάμης να παύσουν τις άσκοπες μετακινήσεις με τα οχήματά τους και να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες.

Ο έχει κηρυχθεί σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης.

Το οδικό δίκτυο έχει σοβαρές βλάβες και επιπλέον παρεμποδίζεται σε μεγάλο βαθμό η διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων, των ασθενοφόρων, των οχημάτων Έκτακτης Ανάγκης και των λοιπών συνεργείων.

Παρακαλούμε όλους να διευκολύνουν το δύσκολο έργο των συνεργείων που βρίσκονται στους δρόμους.

Η συμβολή σας είναι ζωτικής σημασίας.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Ρασσιάς Νίκος