Το ΚΕΠ Αργοστολίου στο MyKepLive

Το ΚΕΠ Αργοστολίου στο MyKepLive

Οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν, κατόπιν ψηφιακού ραντεβού, βιντεο - κλήση με υπάλληλο των Κ.Ε.Π τα οποία έχουν ενταχθεί στο mykeplive, την ημέρα και την ώρα που επιθυμούν κατά τις ώρες λειτουργίας των ΚΕΠ, για διεκπεραίωση της υπόθεσής τους ή απλή διοικητική πληροφόρηση.

Ο , εντάχθηκε στους πρώτους 38 Δήμους της χώρας που συμμετέχουν στην Α΄ φάση του προγράμματος mykeplive και εξυπηρετούν τους πολίτες μέσω βιντεοκλήσεων.

Η καινοτόμος αυτή υπηρεσία, προσφέρεται από το κεντρικό Κ.Ε.Π του Δήμου στο , μέσω της ενιαίας ηλεκτρονικής πύλης του Δημοσίου gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mykeplive.gov.gr

Οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν, κατόπιν ψηφιακού ραντεβού, βιντεο – κλήση με υπάλληλο των Κ.Ε.Π τα οποία έχουν ενταχθεί στο mykeplive, την ημέρα και την ώρα που επιθυμούν κατά τις ώρες λειτουργίας των , για διεκπεραίωση της υπόθεσής τους ή απλή διοικητική πληροφόρηση.

Αναλυτικά τα βήματα εξυπηρέτησης:

  1. Πληκτρολόγηση της ηλεκτρονικής Δ/νσης mykeplive.gov.gr.

  2. Είσοδος στην υπηρεσία με χρήση κωδικών taxisnet.

  3. Θα ζητηθεί να καταχωρηθούν: το ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα εξυπηρετηθεί με τηλεδιάσκεψη, η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email), ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση επικοινωνίας του.

  4. Επιλογή θεματικού πεδίου υπηρεσιών που ενδιαφέρει τον πολίτη:

– Πληροφορίες και αιτήσεις για τους πολίτες

– Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

– Εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία

– Εξυπηρέτηση από τον Δήμο του πολίτη.

Ο εκπρόσωπος του Κ.Ε.Π , αμέσως μετά την τηλεδιάσκεψη, μεριμνά για την ταχεία διεκπεραίωση του αιτήματος και αποστολή στον πολίτη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ