Το πρόγραμμα του αγροτικού γιατρού στα Σβορωνάτα

Το πρόγραμμα του αγροτικού γιατρού στα Σβορωνάτα

Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020

O Αγροτικός Ιατρός  θα βρίσκεται στα Λειβαθούς  την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου  2020 από 9:30πμ έως 13:00μμ.

Ενημερώνουμε για την τήρηση των υποχρεωτικών  μέτρων προστασίας ( χρήση μάσκας και απόσταση 1,5 μ. μεταξύ των ατόμων).