Υπενθύμιση από τον δήμο Σάμης για παραγωγούς που έχουν απώλειες από τον Ιανό.

Υπενθύμιση από τον δήμο Σάμης για παραγωγούς που έχουν απώλειες από τον Ιανό.

Επίσης να δηλώσετε παράλληλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ αίτημα ανωτέρας βίας - εξαιρετικών επιπτώσεων έως 8 Οκτωβρίου 2020 ώστε να μην έχετε επιπτώσεις στο σύνολο των ενισχύσεών σας.

Σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης του Δήμου Σάμης σας υπενθυμίζουμε ότι όσοι έχουν πρόβλημα στο φυτικό κεφάλαιο, αλλά και σε σταβλικές εγκαταστάσεις, υπόστεγα, αποθήκες, ζωοτροφές κ.α. από τις πρόσφατες πλημμύρες, στα όρια του Δήμου μας άμεσα πρέπει να προχωρήσουν σε γνωστοποίηση για αναγγελία απωλειών στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ κ. Μιχελή Χριστόφορο στο τηλέφωνο 6932097254.

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε παράλληλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ αίτημα ανωτέρας βίας – εξαιρετικών επιπτώσεων έως 8 Οκτωβρίου 2020 ώστε να μην έχετε επιπτώσεις στο σύνολο των ενισχύσεών σας.