Ο Αγροτικός Γιατρός στα Μεταξάτα

Ο Αγροτικός Γιατρός στα Μεταξάτα

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

O Αγροτικός Ιατρός θα βρίσκεται στα Λειβαθούς, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020, από  τις 9:30πμ έως τις 13:00.

Ενημερώνουμε για την τήρηση των υποχρεωτικών μέτρων προστασίας ( χρήση μάσκας και απόσταση 1,5 μ. μεταξύ των ατόμων).