Απαγόρευση κυκλοφορίας για πεζούς και οχήματα στον δρόμο του Μύρτου

Απαγόρευση κυκλοφορίας για πεζούς και οχήματα στον δρόμο του Μύρτου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην αγροτική οδό που οδηγεί στην παραλία Μύρτου Κεφ/νίας, λόγω βλαβών του οδικού δικτύου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, εφαρμόζεται το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πεζών και όλων των οχημάτων στην αγροτική οδό που οδηγεί στην παραλία του Μύρτου Δ.Ε. Πυλάρου και συγκεκριμένα τετρακόσια 400 μέτρα από την διασταύρωση της με την υπ’ αριθμ 25 Ε.Ο. (Αργοστολίου-Σινιόρι-Φισκάρδου ) μέχρι και την παραλία, για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, λόγω μη βατότητας της οδού εξαιτίας βλαβών του οδοστρώματος (διαβρώσεις καταστρώματος, υποχώρηση οδοστρώματος και κατολισθήσεις πρανών) , από σήμερα 13-10-2020 και μέχρι και την αποκατάσταση της βατότητας της οδού.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σάμης παρακαλείται για την τοποθέτηση και συντήρηση της απαιτούμενης οδικής σήμανσης, καθώς και για την λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 9 και 10 του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας » και τις υποδείξεις της αρμόδιας για την εφαρμογή Υπηρεσίας (Α.Τ. Σάμης).

Η παρούσα ισχύει:
-Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Σάμης και τον υπεύθυνο της αρμόδιας Υπηρεσίας για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
-Από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.
-Από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας » όπως τροποποιήθηκε-αντικαταστάθηκε και ισχύει με τους Ν. 3542/2007 και Ν. 4313/2014, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .