Χρειάζεται μακροπρόθεσμη στρατηγική για τις ΑΠΕ

Χρειάζεται μακροπρόθεσμη στρατηγική για τις ΑΠΕ

Εδώ και έναν χρόνο, με αφορμή τις εξορύξεις πετρελαίου στο Ιόνιο, η παράταξη μας είχε αναπτύξει ένα πλήρες πλαίσιο προτάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική κρίση. Αν είχαμε εισακουστεί τότε μπορεί να είχαμε αποφύγει την πυρκαγιά στον αλλά θα είχαμε προλάβει και το πρόβλημα με τις ανεμογεννήτριες.

Συγκεκριμένα είχαμε πει σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο του 2019:
“Χρειάζεται να χαράξουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για το ποιες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας θέλουμε, πού θέλουμε να βρίσκονται και με τι όρους (περιβαλλοντικούς, αισθητικούς κ.α.) … Τα θέματα αυτά πρέπει να συζητηθούν σε βάθος και με σοβαρότητα. Πρόκειται για προτεραιότητες και δεν είναι για να παραπέμπονται στις Καλένδες.

Στην κατεύθυνση αυτή καλούμε την Πρόεδρο του Συμβουλίου να πάρει σχετική Πρωτοβουλία”

: