Δήμος Σάμης: Αντικατάσταση Αδειών Οδήγησης που καταστράφηκαν στον ΙΑΝΟ

Δήμος Σάμης: Αντικατάσταση Αδειών Οδήγησης που καταστράφηκαν στον ΙΑΝΟ

Πληροφορούμε τους πολίτες του Δήμου Σάμης που έχουν άδειες οδήγησης κατεστραμμένες ή απολεσθείσες από τον Κυκλώνα Ιανό ότι μπορούν να κάνουν αίτηση στα για αντικατάσταση τους χωρίς να χρεωθούν παράβολα.

Για την απαλλαγή από την καταβολή των παράβολων πρέπει να προηγηθεί Δήλωση απώλειας ή καταστροφής του εντύπου της άδειας οδήγησης σε Αστυνομικό Τμήμα το αργότερο έως 31/10/2020.

Πληροφορίες:

  • ΚΕΠ Σάμης, 2674360521

  • ΚΕΠ Πυλάρου, 2674360250

  • ΚΕΠ Ερίσου, 2674360302

Τμήμα ΚΕΠ Δήμου Σάμης