Δύο προτάσεις ψηφισμάτων από την ΑΝΑΣΑ

Δύο προτάσεις ψηφισμάτων από την ΑΝΑΣΑ

Έχοντας υπ’ όψη την συνημμένη επιστολή της ΝΕ Κεφαλονιάς-Ιθάκης του ΤΕΕ, προτείνουμε να εκδοθεί ψήφισμα από το με το οποίο να ζητείται η απόσυρση των διατάξεων του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με τις οποίες καταργείται η εκτός σχεδίου δόμηση για την συντριπτική πλειοψηφία των κατόχων μικρών κλήρων γης, χαρακτηριστικό των νησιών μας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: Επιστολή της Ν.Ε. ΤΕΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης για την επερχόμενη κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης με το ν/σ «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας».

  1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Η προτείνει να εκδοθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο ψήφισμα με το οποίο να ζητείται να δοθεί χρονική παράταση τουλάχιστον μέχρι την λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τους πολίτες που επιθυμούν να τακτοποιήσουν αυθαίρετα κτίσματα και αυθαίρετες χρήσεις της κατηγορίας 5 του ν. 4495/2017. (η σχετική προθεσμία έληξε την 30/09/2020).

Η εξαίρεση αυτή να ισχύσει κατ’ αναλογία με την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την δήλωση των τετραγωνικών στους δήμους, σε κάθε δήμο της ΠΙΝ που επλήγη από τον ΙΑΝΟ και βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΩΝ
ΑΝΑΣΑ για τα