Ιδρύθηκε σωματείο ναυτικών πρακτόρων

Ιδρύθηκε σωματείο ναυτικών πρακτόρων

Προς : Κεντρικό Κεφαλλονιάς.             Ρόδος, 14/10/2020.
Γρ. Λιμενικής Αστυνομίας.

Σας γνωστοποιούμε ότι με τον υπ’ αριθμό  161/2020  απόφαση
του ειρηνοδικείου Ρόδου ολοκληρώθηκε η σύσταση σωματείου ναυτικών
πρακτόρων με την επωνυμία ‘’ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ’’
με έδρα τη Μεγίστη και το οποίο από τις 17/08/2020, ημέρα απόφασης, έχει
εκκινήσει τις διεργασίες του με τα αρμόδια Υπουργεία – αρμόδιους φορείς.

Στο πλαίσιο της αναλογικότερης εκπροσώπησης, πρώτο μέλημα
της Ε.Ν.Π.Ε.Ν. είναι η δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους όλων των
νησιών της επικράτειας να λάβουν την προκήρυξη και να εγγραφούν στο
σωματείο μας. Καθώς για την ακριβέστερη καταγραφή όλων των ναυτικών
πρακτόρων περιοχής δικαιοδοσίας σας χρειαζόμαστε τη βοήθεια σας,
παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε στο ίδιο email του σωματείου, τα
στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία-τηλέφωνο-email) ναυτικών πρακτόρων που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή δικαιοδοσίας σας και      απαραίτητα
τηρείτε στο αρχείο σας.

Η ευγενής συνεργασία σας θα είναι για το σωματείο μας πολύτιμη
και σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για αυτή την προσφορά στην
ένωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ,                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,

ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.                                ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΛΟΪΖΟΣ.