Ήρθε το μηχάνημα για τον δρόμο στα Φάρσα

Ήρθε το μηχάνημα για τον δρόμο στα Φάρσα

Μετά από αδιάκοπο αγώνα , αλλεπάλληλες επαφές και διαβουλεύσεις φέραμε το μηχάνημα που θα διανοίξει το δρόμο προς την Λυγιά μας! Η μάχη συνεχίζεται μέχρι να καταφέρουμε αυτά που θεωρούνται απίθανα και ακατόρθωτα ! « ο επιμένων για το κοινό καλό νικά»

Κοινότητα Φαρσών