Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση για τα Leader

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση για τα Leader

Το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης ανακοίνωσε, την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης, που υπεβλήθησαν στα πλαίσια της με ΑΠ 225/09-10-2019 1ηςΠρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος /CLLD 2014 – 2020.
Η Πρόσκληση είχε αρχικό Π/Υ Δημοσίας Δαπάνης 2.620.000,00€, και υπεβλήθησαν 56 προτάσεις εκ των οποίων 46 αποδεκτές για χρηματοδότηση, συνολικού Π/Υ Δημοσίας Δαπάνης 4.867.417,21€.
Για τις ανάγκες κάλυψης της υπερβάλλουσας ζήτησης, εγκρίθηκε από το και Τροφίμων, προγραμματική Υπερδέσμευση πόρων ύψους 1.048.000,00€ και μέσου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, πραγματοποιήθηκε μεταφορά πόρων από το υπομέτρου 4.2 συνολικού Π/Υ 200.000,00€,στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADERΚεφαλλονιάς και Ιθάκης.
Η αύξηση των πόρων της Πρόσκλησης σε 3.868.000,00€, οδηγεί στην ένταξη 38 Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα τα οποία βρίσκονται σε απόλυτη ταύτιση με τις τοπικές αναπτυξιακές προτεραιότητες και τα οποία έρχονται να προστεθούν στα 22 Δημόσια Έργα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμά μας.
Προσεχώς και αφού ολοκληρωθεί η προενταξιακή διαδικασία, θα ακολουθήσει η ένταξη των έργων από την ΕΥΔ ΕΠ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Με εκτίμηση,

Δημήτριος Σπανός
Πρόεδρος ΔΣ