Π. Καππάτος: Παρέμβαση για το Σ/Ν του Υπουργείου Εσωτερικών (01/10/20)

Παρέμβαση στον Υπουργό και τον Υφυπουργό Εσωτερικών για την παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων για τη σίτιση και στέγαση προσωπικού υγείας, εκπαίδευσης κ.λπ. σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές και τους δήμους του νομού Κεφαλονιάς και Ιθάκης
Απόσπασμα από την ομιλία στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για το το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»