Πρόγραμμα αγροτικού γιατρού στα Σβορωνάτα

Πρόγραμμα αγροτικού γιατρού στα Σβορωνάτα

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

O Αγροτικός Ιατρός  θα βρίσκεται στα  Λειβαθούς  την Πέμπτη  29 Οκτωβρίου  2020 από 9:30πμ έως 13:00μμ.

Ενημερώνουμε για την τήρηση των υποχρεωτικών  μέτρων προστασίας ( χρήση μάσκας και απόσταση 1,5 μ. μεταξύ των ατόμων).