Ρόδη Κράτσα: Είμαστε όλοι δίπλα στην Γαλλία.

Ρόδη Κράτσα: Είμαστε όλοι δίπλα στην Γαλλία.

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις που δέχονται οι Γάλλοι είναι επίθεση στον κοινό πολιτισμό μας, στην δημοκρατία, την ελευθερία, την ατομική ευθύνη και παρρησία.
Οι αξίες μας όμως είναι ζωντανές και ανθεκτικές.
Οι κοινωνίες μας είναι φιλόξενες σε όλους τους πολιτισμούς, αλλά ξέρουν και να μάχονται για να υπερασπισθούν τον τρόπο ζωής τους και τις αξίες τους.
Δεν υποκύπτουν, δεν κάνουν εκπτώσεις.
Ο Emmanuel Macron δίνει αυτή την μάχη.
Vive la France, Vive la démocratie.