Σάμη: Συνεχίζουμε για 18η μέρα

Σάμη: Συνεχίζουμε για 18η μέρα

Λιμάνι Σάμης, 18η μέρα. Εδώ, επιμένουμε, συνεχίζουμε, αρνούμαστε τον όποιο συμβιβασμό, απαιτούμε την άμεση απομάκρυνση του πλοίου από την και κανένα άλλο αιολικό πάρκο στο νησί μας.
Άμεση αποζημίωση των πληγέντων από τον “Ιανό”
Η Επιτροπή Αγώνα.