Αναζήτηση

Γράψτε την λέξη ή τις λέξεις που θέλετε ν’ αναζητήσετε και επιλέξετε ταξινόμηση ανά συνάφεια ή ημερομηνία από την κορυφή των αποτελεσμάτων

@import url(//www.google.com/cse/api/branding.css);

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

var googleSearchIframeName = “cse-search-results”;
var googleSearchFormName = “cse-search-box”;
var googleSearchFrameWidth = 800;
var googleSearchDomain = “www.google.gr”;
var googleSearchPath = “/cse”;

ΣΧΟΛΙΑ