Κατηγορία: Άσματα Δημώδη

Κυρούλα μου, αφέντη μου Καλήν αποκοπή σου Και είκοσι στα είκοσι Να είναι η πρ ...
Ο Νώε βγήκε παγανιά ίσαμε την Αγια-Θυμιά Μα μού’πε ένα κοτσύφι πως πήε κι απ’ ...
Προχτές που εκολύμπαα εκεί όξου από τη Βούτη σαν κάτι να με δάγκασε απάνου ει ...
Νια μέρα που εβορτάριζα Στο Φαραώ απάνω Εκεί που ερομαντζάριζα Μου ήρτε να πε ...
4 / 4 ΑΡΘΡΑ