Αλιεία

1 2 3 4 8 20 / 72 ΑΡΘΡΑ
Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020 ε ...
Μικροί και μικρές "δημοσιογράφοι", άφησαν τα μολύβια και τα τετράδια τους και πή ...
Μια από τις παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες της Κεφαλονιάς, τέχνη π ...
Η Σμέρνα είναι ένα ψάρι που μοιάζει με το χέλι (επιστημονική ονομασία: “Murae ...
Διακόσια (200) άτομα δολωμάτων του είδους ολοθούρια κατασχέθηκαν, πρωινές ώρες ...
Δεν πίστευαν στα μάτια τους τρεις ερασιτέχνες ψαράδες από την Ηλεία όταν στην ...
Εκδόθηκαν Υπουργικές Αποφάσεις Τροποποίησης - Παράτασης του χρονοδιαγράμματος ...
Το Τμήμα Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, ενημερώνει ότι, εκδόθηκε Υπο ...
Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση-Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υλοποίησης επεν ...
1 2 3 4 8 20 / 72 ΑΡΘΡΑ