Αντικειμενικές τιμές

Με την υπ΄ αριθμό 4-2/12.07.13 απόφασή του, που αποστέλλεται στον υφυπουργό Οικο ...
Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τις αντικειμενικές τιμές των οικοπέδων σε ...
2 / 2 ΑΡΘΡΑ