Απογραφή

Τον επίσημο αριθμό των μονίμων κατοίκων των τριών νέων δήμων που προέκυψαν  μετά ...
Θα απολυθούν όσοι εργαζόμενοι στα νομικά πρόσωπα των δήμων δεν απογραφούν δήλω ...
2 / 2 ΑΡΘΡΑ