Απόστολος Παύλος

Στα νότια της χερσονήσου της Παλικής βρίσκεται το μικρό νησί, που φέρει την ονομ ...
Με ιδιαίτερη τιμή, την Τρίτη 5 Απριλίου 2016, ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς κ.Αλέξανδρ ...
3 / 3 ΑΡΘΡΑ