Αφαλάτωση

Μαθητές του ΕΠΑΛ Αργοστολίου μέτρησαν την ποιότητα του νερού από το δίκτυο ύδρευ ...
Η ολοκλήρωση και λειτουργία της Μονάδας Αφαλάτωσης στο Αργοστόλι αποτελεί τη δικ ...
Στις 15 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τη λειτουργία του το εργοστάσι ...
3 / 3 ΑΡΘΡΑ