Γιάννης Λυκούδης

Πρώτη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή του Προεδρείου του ...
Μία σημαντική λεπτομέρεια για την περίφημη «υπόθεση Γιάννη Λυκούδη», ο οποίο ...
«Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν». Με τη φράση αυτή ο αντιδήμαρχος Κεφαλονιάς Διο ...
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ...
Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχό μας Αλέξανδρο Παρίση για την μεγάλη ευκαιρία ...
5 / 5 ΑΡΘΡΑ