Δυσπρόσιτα

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ χτυπάει το καμπανάκι του κινδύνου, σχετικά με τις εξελίξεις πο ...
Σύμφωνα με την αριθ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 (ΦΕΚ 3941 Β΄/11-9-2018) υπουργική ...
Με την πρόσφατη υπουργική απόφαση «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθο ...
Και επισήμως πλέον εκδόθηκαν και δημοσιεύτηκαν οι κατηγορίες αναμοριοδότησ ...
Ανεπανόρθωτο πλήγμα για τα Δυσπρόσιτα Σχολεία της Κεφαλονιάς η απόφαση του ...
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ, από κοινού με το ΝΤ της ΑΔΕΔΥ και σε συνεννόηση με το ...
8 / 8 ΑΡΘΡΑ