ΚΕΣΥ

Είναι γνωστό, πως τα άτομα µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αντιμε ...
Στον επιστημονικό κόσμο επικρατεί επιφύλαξη σχετικά με το κατά πόσο είναι εφικτό ...
Με τον όρο «μετάβαση» εννοούμε την εξελικτική διαδικασία από μια κατάσταση σε μι ...
Οι περισσότεροι γονείς βλέπουν το παιδί τους μοναδικό. Θεωρούν ότι έχει πολλά τα ...
Ο χώρος της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Κεφαλονιά έκοψε για πρώτη φορά φ ...
Η «σχολική άρνηση» αποτελεί μια από τις πιο κοινές φοβίες που εμφανίζονται τόσο ...
Στη νεοσύστατη υπηρεσία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης ...
7 / 7 ΑΡΘΡΑ