ΚΕΣΥ

1 2 10 / 11 ΑΡΘΡΑ
Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο και ευρέως αποδεκτό ότι η συνεργασία των εκπαιδ ...
Τρόποι ευαισθητοποίησης των νηπίων για τα άτομα με αναπηρία Με αφορμή την 3η Δε ...
Στη χώρα μας, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός εφαρμόζεται οργανωμένα από τις αρ ...
Καθώς βρισκόμαστε στην αρχή της σχολικής χρονιάς, οι γονείς αυτήν την περίοδο ...
Είναι γνωστό, πως τα άτομα µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αντιμε ...
Στον επιστημονικό κόσμο επικρατεί επιφύλαξη σχετικά με το κατά πόσο είναι εφικτό ...
Με τον όρο «μετάβαση» εννοούμε την εξελικτική διαδικασία από μια κατάσταση σε μι ...
Οι περισσότεροι γονείς βλέπουν το παιδί τους μοναδικό. Θεωρούν ότι έχει πολλά τα ...
Ο χώρος της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Κεφαλονιά έκοψε για πρώτη φορά φ ...
Η «σχολική άρνηση» αποτελεί μια από τις πιο κοινές φοβίες που εμφανίζονται τόσο ...
1 2 10 / 11 ΑΡΘΡΑ