Μεταφορικό Ισοδύναμο

1 2 10 / 20 ΑΡΘΡΑ
1 2 10 / 20 ΑΡΘΡΑ