Μουσικό Γυμνάσιο

Η ίδρυση του πρώτου Μουσικού σχολείου Κεφαλονιάς ανακοινώθηκε με το ΦΕΚ 1746_Β/1 ...
Αισθάνομαι έντονα την ευθύνη αλλά και την ανάγκη να δημοσιοποιήσω την παρακά ...
Πρόταση για την δημιουργία Μουσικού Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις στην Κεφαλ ...
3 / 3 ΑΡΘΡΑ