Σωματείο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Κ-Ι

Σωματείου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Κεφαλονιάς-Ιθάκης για τα θέματα τ ...
Την Κυριακή 12.6.2016 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Σωματείου Εργαζομένων στη ...
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους τους συναδέλφους σε σύσκεψη την Τετάρτη 2 ...
3 / 3 ΑΡΘΡΑ