4 νέοι πολιτικοί

Τα Κεφαλονίτικα Νέα τον Μάρτιο του 2018 πραγματοποίησαν μία μεγάλη συνέντευξη- ...
Συνεχίζοντας τη συνέντευξη με τους 4 νέους πολιτικούς της Κεφαλονιάς, ρωτήσα ...
Όταν θέσαμε το Μακεδονικό στους 4 νέους πολιτικούς, ζητήσαμε να πάρουμε μία ...
Η συζήτηση με τους τέσσερις νέους πολιτικούς της Κεφαλονιάς δεν θα μπορούσε ...
Ξεκινάμε την παρουσίαση των θεμάτων που συζητήθηκαν στην πολύωρη συνέντευξη ...
Συχνά στην πολιτική ζωή του τόπου μας ακούγεται η φράση «τόπο στα νιάτα». Πρόκ ...
9 / 9 ΑΡΘΡΑ